Бърз кредит от Изи Кредит – „Г. Димитров“ №6, 3348, Софрониево

Бърз кредит от Изи Кредит – „Г. Димитров“ №6, 3348, Софрониево – Български пощи

Лесни кредити и заеми от Изи Кредит в клон на пощата – „Г. Димитров“ №6, 3348, Софрониево

Бърз кредит от Изи Кредит – „Г. Димитров“ №6, 3348, Софрониево – Български пощи. На адрес „Г. Димитров“ №6, 3348, Софрониево има клон на Български пощи, където можете да кандидатствате за кредит от 100.00 до 5 000.00 лв. Кредитът се предоставя от Изи Кредит. Одобрението след кандидатстване става до минути. Можете да изчакате в съответния клон на пощата и да усвоите отпуснатата сума или да отидете в друг клон.
Вижте карта на разположението на клона:

Можете да кандидатствате и да усвоявате кредит от Изи Кредит в над 2 000 клона в цяла България

Удобна услуга за тези, които искат да спестят време. Ако вече имате кредит от Изи Кредит не е нужно да се съобразявате с личния ви консултант, който събира вноските. Можете да отидете във всеки от посочените клонове на Български пощи и да внесете дължимата сума там. Попитайте служителите на кое гише да го направите. Вноската ще се отрази във вашия погасителен план, а не след дълго ще получите SMS, че сте внесли сумата.

Вижте всички клонове на Български пощи, в които можете да работите с Изи Кредит.

Старайте се да не закъснявате с плащането на седмичните си задължения. Невъзможността да се срещнете с личния ви кредитен консултант не е оправдание за неплащане на вноските. Клоновете на Български пощи, с които Изи Кредит работят, са отлична възможност за удобно внасяне на дължимото.

Винаги носете в себе си погасителния план, който сте получили при подписване на договора за кредит. В него се нанасят внесените суми по кредита. Изи Кредит не издават разписки, касови бележки или други документи, удостоверяващи плащанията. Разписването в клоновете на компанията и при нейните консултанти става в кочан, от където не получавате копие.

Повече информация на страницата на Български пощи.

Плащане на Изи Кредит в Български пощи
Плащане на Изи Кредит в Български пощи

Г. Димитров №6
Враца
3348
BG