Общи условия

Общи условия

Уебсайтът lesencredit.com е собственост на “Вокс Попули” ООД. “Вокс Попули” ООД си запазва правото да извършва промени в правилата за ползване и условията без предварително уведомление или като уведоми потребителите при нужда на тази страница. С достъпа до този сайт и информацията в него вие приемате, че сте запознати и приемате условията по-долу.

Авторско право
Цялото съдържание, всички скриптове, кодове, алгоритми, текстове, визии, дизайни в уебсайта са собственост на “Вокс Попули” ООД. Възпроизвеждането (цялостно или на части), предаването (по електронен или друг начин), модифицирането или използването на този сайт за каквато и да е публична или търговска дейност става след изрично писмено уведомяване на “Вокс Попули” ООД, изрично позволение и задължително позоваване.

Лични данни и Общ регламент за защита на личните данни (GDPR)

Всички лични данни, които пряко или косвено попадат в база данни на lesencredit.com са защитени от достъп до трети лица. Лични данни може да включват, но не само имена, адрес, телефонен номер, email адрес, IP адрес и др. Всички лични данни се въвеждат от самите потребители в специални форми за изпращане на запитване за небанково финансиране за нуждите на трети лица – партньори. Третите лица – партньори са юридически лица, с които lesencredit.com има договорни отношения за обработка с цел оценка за надеждност във връзка с кандидатстване за небанково финансиране.

Цел на събирането на личните данни

Личните данни се събират за целите на запитване чрез форми за изпращане за небанково финансиране. Лични данни се събират за целите на маркетингови проучвания. Лични данни се събират с цел изпращане на информационен бюлетин.

Съгласие за събиране на лични данни

Всеки потребител собственоръчно въвежда личните си данни във формите за изпращане. В края на всяка форма за изпращане потребителят се съгласява личните му данни да бъдат съхранени и обработени от lesencredit.com и трети лица – партньори. Съгласието се изразява в натискане на бутон (тик), чрез който съгласието се дава безусловно и недвусмислено.

Съхраняване личните данни

lesencredit.com съхранява и защитава личните данни на потребителите си съобразно най-добрите практики. Сайтът използва протокол за защитена комуникация в компютърна мрежа (HTTPS) и разчита на авторитетни хостинг компании с доказана надеждност.

Право да бъдеш забравен или отписване от базата данни

Всеки потребител, въвел лични данни на страниците на lesencredit.com и във форми за изпращане на сайта има категоричното, безусловно и неотменимо право да бъде отписан след като въведе лични данни. Отписването става след изпращането на email на адрес unsub@lesencredit.com, в който се посочва email адресът на потребителя, който иска да бъде „забравен“ или отписан. Със „забравянето“/отписването на email адресът се „забравят“/отписват и заличават всички други лични данни, асоциирани с този email адрес, които са били въведени при първоначалното въвеждане. Ако изпратеният email за „забравяне“/отписване не съдържа текст, който да посочва конкретни данни за отписване, се счита, че данните, които трябва да бъдат „забравени“/отписани са свързани с email адресът на изпращача, видим при получаването на адрес unsub@lesencredit.com

Външни връзки
“Вокс Попули” ООД не носи отговорност за информация (в т.ч. за нейната пълнота) или ефект, съдържащи се в сайтове, към които lesencredit.com има хипервръзки.

Съдържание
Всички данни във lesencredit.com са събрани и обработени от официалните страници на дружествата, които предлагат услуги свързани с бързите потребителски кредити. Всички банкови и небанкови финансови институции, които имат детайлно ревю lesencredit.com са регистрирани в Българска народна банка в Регистъра на лицензираните банки или в Регистъра на финансовите институции по чл. 3а от Закона за финансовите институции.

lesencredit.com не носи отговорност за несъответствия между оповестената информация в официалните страници на дружествата и реалните условия, които дружествата предлагат.

Рейтинг
Всяка банкова или небанкова институция е представена в lesencredit.com с детайлно “Ревю”, където потребителите могат да оценяват доставчика чрез система за рейтинг. Системата се състои от 6 звезди, където 1 звезда е най-ниската оценка, а 6 звезди – най-високата. Системата е изградена така, че от един IP адрес може да бъде поставяна оценка само по един път. Критерият за оценка е съвкупно отношение на потребителя спрямо компанията. Екипът на lesencredit.com не носи отговорност за нивото на показателите в рейтинговата система.

Политика за ‘Бисквитки’ (Cookies)
Този тип технология е част от работата на всички уеб браузъри и е изградена с цел да се поддържа дадена информация в уеб браузъра, за да може да се ползва при зареждане на даден сайт. Този тип информация е свързана с записване на информация в даден сайт докато се ползва.

В сайта lesencredit.com в ‘Бисквитки’ (Cookies) влизат данни за посетени страници, ползване на сайта и други подобни. Ползването на ‘Бисквитки’ (Cookies) е на принципа за ползваемост и обща статистика.

При въпроси, моля използвайте формата за връзка в секция контакти.

Надяваме се да сме ви полезни!

Екипът на lesencredit.com.